Cách thành lập hoặc tham gia một gia tộc trên BIGO LIVE

Nếu bạn muốn tìm sự hỗ trợ trên BIGO LIVE, bạn có thể tham gia một gia tộc. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng tăng cấp độ của mình.

Thế nhưng, “Gia tộc” trên BIGO LIVE là gì?

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách thành lập hoặc tham gia một gia tộc trên BIGO LIVE. Nếu bạn muốn trở thành một thành viên trong gia tộc, hãy làm theo hướng dẫn này.

Gia tộc trên BIGO LIVE là gì?

Gia tộc trên BIGO LIVE là một nhóm gồm các thành viên hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu hàng tháng của họ. Ý tưởng này nhằm giúp những người phát sóng dễ dàng tìm thấy sự hỗ trợ và có được danh tiếng thông qua việc giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia tộc.

Gia tộc có thể giúp người phát sóng tập hợp những người phát sóng khác lại với nhau với tư cách là đồng minh, người ủng hộ, người theo dõi và người xem. Một gia tộc cũng có thể chọn “PK” (thách đấu) với các gia tộc khác trên nền tảng BIGO LIVE để thu thập thêm đậu và kiếm điểm gia tộc, sau đó sử dụng những phần thưởng này cho nhiều đặc quyền khác nhau.

Cách tham gia một gia tộc trên BIGO LIVE

Bạn có thể dễ dàng tham gia bất kỳ gia tộc hiện có nào và bắt đầu hợp tác với các thành viên trong gia tộc đạt được mục tiêu của họ dù với tư cách là người phát sóng hay là người hỗ trợ những chương trình phát sóng bạn yêu thích.

Các bước để tham gia một gia tộc trên BIGO LIVE

Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản BIGO LIVE của bạn.

Bước 2. Đến mục “Tôi”> “Gia tộc”. Bạn sẽ được chuyển đến trang thông tin gia tộc ghi tất cả các gia tộc hàng đầu trong khu vực của bạn.

Bước 3. Chọn một gia tộc bất kỳ bạn muốn tham gia và nhấn vào biểu tượng của gia tộc đó. Một màn hình mới sẽ xuất hiện cho phép bạn “liên hệ với gia tộc” hoặc “đăng ký tham gia”.

Bước 4. Sau khi Người sáng lập gia tộc thêm bạn vào gia tộc, bạn sẽ nhận được huy hiệu của một gia tộc nào đó trên hồ sơ của mình.

BIGO LIVE Family

Lưu ý:

  1. Mỗi gia tộc đều có Người sáng lập và Người đồng sáng lập. Người sáng lập và Người đồng sáng lập có thể quyết định có chấp nhận/mời bạn tham gia gia tộc hay không, dựa trên yêu cầu về sự quan tâm của gia tộc và các thành viên để đạt được mục tiêu của họ.
  2. Bạn chỉ có thể tham gia một nhóm gia tộc trên BIGO LIVE. Tuy nhiên, bạn có thể rời khỏi nhóm gia tộc hiện tại để tham gia một nhóm gia tộc khác trên BIGO LIVE.

Cách thành lập một gia tộc trên BIGO LIVE

Nếu không muốn tham gia một gia tộc hiện có, bạn có thể tạo nhóm gia tộc của riêng mình trên BIGO LIVE trong khu vực của bạn và mời bạn bè trên BIGO LIVE tham gia vào nhóm gia tộc của bạn.

Dưới đây là một số yêu cầu tạo gia tộc.

  • Cấp độ người dùng hiện tại ≥ 10
  • Nạp tiền ≥ $50 trong vòng 30 ngày qua
  • Số kim cương hiện tại trong ví tiền ≥ 100
  • Số đậu hiện tại trong ví tiền ≥ 500

Nếu bạn đáp ứng bất kỳ điều kiện nào ở trên, bạn có thể tạo một gia tộc. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ID BIGO: 686152032.