Cách thay đổi số điện thoại BIGO

Nếu số điện thoại của bạn bị mất, hết hạn hoặc không thể liên lạc được nữa, bạn có thể thay đổi số điện thoại liên kết với BIGO LIVE.

Hãy làm theo các bước này để dễ dàng thay đổi số điện thoại liên kết với BIGO LIVE.

Bước #1. Mở ứng dụng BIGO LIVE và truy cập trang hồ sơ của bạn.

Bước #2. Nhấp vào “Cài đặt” > “Quản lý tài khoản”.

BIGO Account management

Bước #3. Trong phần “Liên kết tài khoản”, nhấp vào “điện thoại” > “Thay đổi số điện thoại”. Sau đó, hãy điền số điện thoại mới mà bạn muốn thay đổi thành.

Change BIGO Phone Number

Lưu ý: Nếu đã ngừng sử dụng số điện thoại cũ, bạn sẽ không thể thay đổi số điện thoại của mình theo cách này. Trong trường hợp này, vui lòng gửi vấn đề của bạn đến bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến của chúng tôi thông qua mục “Phản hồi”.

Nếu bạn muốn tìm số điện thoại liên hệ của BIGO LIVE, bạn có thể truy cập trang Hỗ trợ.